«Aisha» er døpt, men fortsatt muslim

Av Kirkehøyden. 

Jeg ser avisen Vårt Land har en Hovedsak om «Aisha» som ble døpt, men som fortsatt er muslim

Artikkelforfatteren, Ingeborg Misje Bergem, skriver bl.a. følgende: - "Mens misjonærer tidligere jobbet for at muslimer skulle vende om fra islam, snakker de nå stadig oftere om «Jesus-troende muslimer»".

Om vi trengte flere bevis, Satan har nå fullstendig tatt over  den norske "kristenheten," ikke bare den norske Sodoma/Homo kirken, som vier homser, lesber, og velsigner grov synd. De har i tillegg suspendert Guds Ord helt av "nestekjærlighet" - nå med "kjærlighet" rettet mot muslimer. Bli "kristen", men forbli muslim. Du kan bli frelst, uten nåde og tilgivelse.

Satan jobber åpenbart på overtid. Vårt Land leder dette plottet, sammen med "kirken," UIO (her har alltid satan vært rektor), MF med flere lissom kristne. Det eneste de tror på er at Gud sover, slumrer og ser ikke hva de holder på med.

Også norske misjonsorganisasjoner har bukket under og alt skal tilpasses muslimer, som er diktat fra staten. Og grunnen er store lønnsbudsjetter, og at de har først stukket hånden ned i den hedenske stats honningkrukke. Satan "calls all the shots," der i gården.

Derfor hyller nå "kirken" folkemord på det ufødte liv, for at barna ikke skal få komme til Jesus. Dette er hva hele svindelen dreier seg om.

Hvorfor? Dette er verdenskirken under FN som trer frem, hvor muslimer råder. Derfor må dere Judaser beile for dem og forråde Jesus. Alle skal med, - alle bortsett fra jøder og vi evangelisk kristne. Derfor skulle Stålsettutvalget ta fra oss foreldreretten. Gjøre det straffbart å fortelle barna om Jesus, før "de kunne velge selv,"  bli hedninger under Satans ledelse. Stålsett med en doktoravhandling i liberal teologi - les kommunisme.

Vår ene sanne menighet ble stiftet på den øvre sal, og den lever i Jesus legeme til evig tid, vi lar oss ikke lure av dere svindlere. Det er bare en måte å bli medlem i den ene sanne KIRKEN, å dø og bli gjenfødt i HAM. I fullkommen tro, som med den ene røveren på korset, som hadde intet. «Aisha» du er ikke døpt, du er ikke en kristen, men offer for et gigantisk politisk bedrag. Du forblir muslim.

Du kan fortsatt mene at vi kristne og jøder ikke er en gang "untermensch," men griser og aper. Nylig ble en imam i Sverige dømt for å ha ytret nettopp det.

I siste instans skal dere henrette oss alle, sammen med de frafalne/ konvertitter (som du ikke er) og homofile.

Her er "profetens" befalinger: koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden
Evang. kristen gjenfødt i Jesus legeme.