Moria leiren, Migranter og Miljøpolitikk

Av Norvald Aasen. 

Til Karin Andersen, SV. 

Hvis du er så opptatte av å hjelpe migrantene I Moria- og andre leirer, så reis ned dit å hjelp dem tilbake til sine hjemsteder der de vil være til hjelp og nytte blandt sine egne i sine hjemland. Det er hos sine egne de trenges, ikke her. 

Selv om opphold i Norge og Europa vil skaffe profittører glanstider, både økonomisk og politisk, så kan det vel umulig være bærekraftig at Europa skal stå med åpne grenser for de som søker seg til grønnere gressganger som følge av en uendelighet av kriger og konflikter som de selv skaper.

Noen ganger hører vi at SV er opptatt av miljø. Er det god miljø og klimapolitikk at Europa og Norge skal være reisemål for uendelige masser fra ikke-vestlige land der mer mennesker betyr mere forbruk, mere forurensning og mer forsøpling? Er det også god klima og miljøpolitikk at de økende folkemasser fra ikke-vestlige land skal reise i skytteltrafikk til sine fjerne hjemland pr. fly og stadig mer mat må importeres fra andre land i verden der stadig hungersnød oppstår.

Det er mye som skurrer når venstresiden, som SV tilhører, prøver å vise sitt "store" hjertelag. Jeg lurer ofte på om mennesker, gjerne med bakgrunn fra andre land og riker, hater Norge og ønsker å bruke fremmede til omveltning av det norske samfunn. Og kanskje ønsker noen at "majoriteten skal dekonstrueres og å gjøre det så grundig at den aldri mer kan kalles en majortiet", slik en professor har som mål? Han har tydeligvis sterk støtte i endel partier.

La oss håpe at det ennå finne noen få personer med nasjonal tankegang og tanker om nasjonalt ansvar i maktelitens rekker. Det norske samfunnet kan ikke overleve lenge uten disse fåtallige.  

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen