Vår statsstøttede løgnpresse etc.

Av Dan Odfjell. 

Dette uttrykket kom for meg først etter mitt innlegg på Spikers Corner, nemlig «Realitet: Uten kontroll over riksmediene er Ap ferdig», datert forleden 2/11/22. For en «løgnpresse» er presis hva Norge nå alvorlig lider under. Fordi løgnene tydeligvis skikkelig har fått feste seg, i en grad som understøtter et nær uforanderlig og venstrevridd diktatur i Norge. Senest har regjeringen fått på plass øket beskatning av bedrifter, noe som «øder Norge», og det uten at løgnpressen og LO en gang mukker et eneste berettiget lite ord om landets utforkjøring. Men det gjorde til gjengjeld Mathilda Fasting - samme dag gjennom DN - over det høynede skatte-trykket som Støre-regjeringen uforstandig legger opp til - som ødelegger mange småbedrifter og andre.
 
Hva Mathilda Fasting demonstrerte, var urimeligheten. Hun gikk rett på sak: En eier av en mellomstor bedrift med 3% realavkastning (utgangspunktet for Oljefondet) vil bli beskattet med 148% av realavkastningen, altså tape penger. Inflasjon reduserer dessuten verdien av penger, så for å opprettholde realverdier, må realavkastningen legges til grunn. Som nevnt, Oljefondet selv har som et uttalt mål å ha en realavkastning på 3%. Så med dagenes skattepolitikk blir det neppe så mye velferdssamfunn, slik Jonas lovet «folk flest» for snart ett år siden i valginnspurten. Hvordan vil Jonas lyve videre? Han har forresten god hjelp fra SV, de vil enda  mer skatt, bistand og mer klimatiltak, ønskelisten deres foran budsjettforhandlingene.
 
Det vi også ser, er at økende mange med penger, ideer og energi, de forlater Norge når de opplever skattetrykket urettferdig eller som ren konfiskasjon. Dette fører uvegerlig til færre arbeidsplasser og til færre nye bedrifter som startes opp i Norge. Det betyr færre kyr «på bås» og å kunne melke.. Og uten at jeg i skrivende stund kan estimere alt dette, er jeg helt sikker på at «netto» vil Norge tape stort på politikken, på flere måter. Allerede er Norge et dyrt og kaldt land å bebo, spesielt nordpå med spredt bosetning, og dyrere er det blitt etter strømkrisen.. Der er liksom ingen grense for hva befolkningen skal kunne presses for - og intet Stortings  parti tar fornuften og folkets side.
 
Når vi samtidig vet at våre energi- og fiskeressurser gjør staten søkkrik, er der ingen god grunn til å tyne befolkningen, om da ikke av ren dum misunnelse overfor noen få, og/eller fordi staten liker oss alle fattige og/eller avhengig av offentlige almisser. Jeg snakker ikke for min syke mor, men mener eldre og pensjonerte personer behandles ekstra dårlig, de har stått på i et helt liv og skal ikke måtte leve på fattigkassa. Og det samtidig som regjeringen drysser milliarder, ja nær som erter av en revnet sekk, til allslags "selvforherligende", politiske, utenriksmessige formål som fremmer politikere internasjonalt; når de er valgt, forutsetningsvis, for å ta vare på «folk flest» som nå lider nød. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer