NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 16. januar 2019

All honnør og ære til Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen, Frp.
Av Amund Garfors.

Per-Willy Amundsens siste utspill om å begrense barnetrygda for at innvandrere skal føde færre barn,  var et meget bra forslag. Et forslag som han skal ha full honnør, takk og ære for! Utspillet kom etter hva jeg vil kalle, i grevens tid. Der han nå har klart å forpurre eller forhåpentligvis stoppe disse pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og FrP. Og som for tiden pågår på Granavolden i Hadeland.

Jeg ser heller ikke bort fra at Amundsens soloutspill, henger sammen med at han ble kastet ut av regjeringen i sin nokså korte tid som justisminister. Trolig er dette et takk for sist til Erna Solberg. Hun som drømmer om å få disse venstrevridde fra Krf inn i regjering.  Men Amundsen er trolig enda ganske forbannet for den behandlingen han ble utsatt for som justisminister. Ja, der han mistet ansikt og fikk sparken. Derfor ser han rødt nå når det forhandles om at tallet på "kvoteflyktninger" skal oppjusteres til 5000 såkalte "ny landsmenn". En slik uansvarlig og total sinnssyk politikk, det kan ikke Amundsen og FrP gå med på.

Derfor sparker han nå bein under hele denne prosessen.  For Amundsen har neppe glemt hva denne dobbeltmoralisten, presten og stortingsmann Geir Jørgen Bekkevold (Krf) klarte å lire av seg. Der han karakteriserte Amundsens utspill som "rasepolitikk og en statlig familieplanleggings-politikk som var helt hinsides"! Og det mens han sto der utenfor inngangen til Stortinget og kastet dritt på Amundsen.. Ja der han i tillegg minnet om at dette var noe som forhandlerne hadde fått med seg - og som de nok ville huske når forhandlingene tok til. Ja ja, måtte det bare ha vært så vel. For vi trenger nemlig ikke disse hypermoralistene i regjering som skal trekke politikken enda mer til venstre. Der Norge  skal legges fullstendig vid-åpent for enda flere fremmede inntrengere. Ja, som skal inn her og leve på sosiale stønader og store bidrag fra NAV. For vi vet alle, og meget godt, at det tullpratet om å få disse menneskene i jobb, analfabeter som de fleste er, det er den rene svada og ønsketenkning!

Og det som Amundsen uttalte var etter min mening, helt korrekt og fullt ansvarlig. Saken er den, at vi MÅ og er nødt til å begrense barnefødsler hos folk som ikke sjøl tar ansvar for sitt avkom. Men der de overlater det hele til norske skattebetalere. Problemene i disse landa som de kommer fra, er nettopp OVERBEFOLKNING - og denne "kulturen" tar de nemlig med seg inn i vestlige land. At KrF og den gjengen der opptrer på samme uansvarlige måte, det er jo ikke annet enn forventet fra den kanten. Der i gården, der er det om å gjøre å få så mange innvandrere som mulig presset inn i dette landet. Og UTEN å tenke på de framtidige store og uløselige  problemer og konsekvensene. Ja som nemlig følger i kjølvannet av deres totale uansvarlige innvandringspolitikk. Har de tenkt på hvor alle skal bo? Hvordan få disse menneskene uten utdannelse og språkferdigheter ut i lønnet arbeid? Hva med barnehage- og skoleplasser? Hvor mange titusener av disse kvoteflyktningene som etter en rekke år, fortsatt går på NAV? Hva med miljøet som alle er så opptatt av? Forurensning og biltrafikk som øker, sammen med bygging av enda flere veier og store bygninger? Hva med helsestell, sykehusplasser, tannleger, etc? Hvem skal betale for alt dette? Tror disse politikerne at folk flest finner seg i denne galskapen til evig tid?

Amundsens forslag var helt fantastisk!  Egentlig er forslaget litt for puslete og kommer også litt for seint, men det går likevel i riktig retning. Endelig er vi kommet dit hen at dette kan foreslås og diskuteres. Selv om slike som denne politikeren og prestemannen Bekkevold, ikke har annet enn forakt for de som ønsker å bevare Norge for nordmenn. For det som nå skjer, og som t.o.m våre politikere har godtatt, det er den rene rasepolitikken! Ja, der utskifting av den etniske hvite norske befolkning går for full maskin. Og der masseinnvandring skal gjøre Norge om til et helt annet land iløpet av de neste 10-12 år! For det er det som er sannheten og fakta om hele dette vanvittige prosjektet!

Venstre og Krf sin snillisme ser ut som å gå den veien at den kjedelige og arbeidsomme norske befolkningen skal på lengre sikt byttes ut. Ja regelrett skiftes ut med helt andre fargerike og fremmede folkeslag. Som kan tømme hele oljefondet på rekordtid. Og at man også i fariseernes høyborg, KrF, de som er så moralsk og totalt allergisk mot sunn fornuft, ikke minst mot ærlige mennesker som Per-Willy Amundsen, det burde jo være kjent for de fleste av oss. Selv den mest prektige og naive Hareide, må vel ha fått med seg at sosiale ytelser, herunder barnetrygd, fødselspenger, aleneforsørger-tillegg, morstrygd og alt annet de kan forlange, er ganske vanskelig å motstå for folk som aldri har hatt penger mellom hendene. Der disse innvandrergruppene ikke tilfører oss noe som helst, bortsett fra at nye munner som mettes. Og selvfølgelig, så blir dette også et vesentlig hinder for at de noen sinne kommer til å bidra økonomisk til det norske samfunnet!

Jeg veit at Amundsen har stor støtte i det norske folket for sitt gode forslag. Vi nordmenn vil ikke byttes ut med fremmede folkeslag!  Og slikt kalles kun ærlig tale og sunn fornuft!

Amund Garfors