Naivitet og galskap går hånd i hånd, og hva er målet?

Av Amund Garfors.

Ofte må jeg undre meg over hvem våre politikere egentlig tar ordre fra? For slik de for tiden driver på med sitt farlige spill, så ser jeg at den tapende part, og uten tvil, vil bli det norske folk. Ja, jeg vil gå så langt som å påstå at dagens vanvittige innvandringspolitikk som føres, den ligner mer og mer på et kaos og den rene selvmordspolitikken. Der våre naive, kunnskapsløse og ikke minst ansvarløse politikere er i ferd med å kjøre landet rett mot isfjellet. På samme måte som s/s "TITANIC" endte på sin ferd til New York i 1912. For når man nemlig ikke lenger vil være realist, men heller kobler inn føleri, ja der sunn fornuft blir skiftet ut med hysteri, da er løpet kjørt.

Det jeg nå tenker på er disse representantene fra fire forskjellige partier som sitter der på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland, og diskuterer hvor mange slike såkalte "kvoteflyktninger" som Norge skal ta imot i 2019. Der det ser ut som disse politikerne har glemt at oppdragsgiveren deres, det er det NORSKE FOLK, og IKKE FN og EU som presser på for å svekke det norske samfunnet mest mulig.

Her kommer jeg nå nemlig med status og på hvem og ikke minst på hvor mange fremmede som Norge hittil har bundet seg til, og overfor FN, til å ta inn i kongeriket iløpet av dette året: Fra Uganda skal vi avlaste dette landet og hente inn 900 kongolesere som for tiden oppholder seg der. 750 syriske flyktninger skal hentes fra Libanon og 250 syriske flyktninger skal hentes fra Jordan. I tillegg kommer 500 sør-sudanske flyktninger som sitter i leirer i Etiopia. Og der vi også skal hente inn 450 slike flyktninger som skal evakueres fra Libya. Der vi heller ikke må glemme at samtlige av disse er muslimer!!

I tillegg til disse planene, så sitter nemlig  representantene fra KrF på Granavolden i Oppland nå, og presser på for at Norge må øke denne kvoten av inntrengere fra 3000 til 5000 flyktninger! Hvor frekke kan de bli? Disse såkalte "kristne" i KrF, de får nemlig aldri nok muslimer inn i Norge. Hadde det vært opp til dem alene, så hadde kristendommen vært skiftet ut med islam for lenge siden. Og der det norske folk hadde gått samme veien. Disse politikerne, dobbeltmoralister og uten forstand, som utad skal prøve seg på å være "de gode menneskene" blant oss, de er heller onde og ondskapsfulle! Der de ønsker oss alle et kommende helvete i dette landet. For dersom det hadde vært et eneste fornuftig parti i dette landet, ja med mot og ikke minst med snev av moral, da hadde et slikt parti og slike politikere heller programfestet at Norge underskrev på en umiddelbar utmeldelse av FN. Ja, en rask oppsigelse av flyktningkonvensjonen og alle internasjonale forpliktelser! Ikke minst stopp i adgangen til familiegjenforening for personer som tidligere har fått asyl. Fordi disse asylsøkerne, skal nemlig skal TILBAKE! Ja, tilbake der de hører hjemme! Og så fort det har roet seg i deres hjemland.

Det må også bli slutt med at våre servile politikere bløffer det norske folk om en "historisk lav innvandring" der dette er ren svada og løgn! Vi vet at denne såkalte "familiegjenforeningen" går for full maskin. Ja der talla på disse menneskene kommer opp i mellom 15 - 20.000 hvert eneste år. Og da holder nemlig Erna Solberg, Trine Skjei Grande og Siv Jensen kjeften sin godt lukket. Der de prøver å underslå disse enorme utgiftene på minst 250 milliarder kroner som årlig går med til disse menneskene. Utlendinger som kan påstå hva som helst for å få gjenforent sin "familie" på norsk jord. Og som overhode ikke er i stand til å forsørge dem med egen arbeidsinntekt. Mens det derimot blir NAV som må gjøre. Ja, forsørge disse, der samtlige havner på sosialkontoret - og på livstid!

Desinformasjonen i dette landet er dessverre blitt legio, der media ofte forvrenger og tilslører og påstår at innvandringen er lavere enn noen gang. Men alle ser jo med egne øyner at alt går i gal retning, og der dette koster oss enorme summer. Og ikke minst der man blir vettskremt av våre politikere som enda ikke har tatt innover seg alvoret. Der man tydelig ser at ferden mot stupet går raskere for hvert år. Ja, man har god grunn til å undre seg over at våre politikere og myndigheter oppfører seg som om de er totalt skavet for vett og forstand?

Jeg tror jeg har mange nordmenn med meg når jeg påstår at det er ikke lenger voksne folk som styrer oss. Dagens politikere er flasket opp som broilere gjennom partisystemet. For det handler ikke lenger om nasjonen, langsiktighet, ansvarlighet, realitetsorientert dømmekraft, villighet til å sette grenser, vise måtehold og stå fast og være urokkelig for de rette standpunkt. Nei, de vil ikke risikere å ikke bli upopulære, for de vil ha anseelse i samfunnet. Og da selger man gjerne ut både folk og land for å sikre sin egen karriere innenfor EU eller FN. Ja, jeg vil påstå at den største lekegrinda vi nå har, den finner vi i Stortinget, som nærmest er et sirkus med litt for mange klovner i manesjen. 

De som bare orker å sette seg inn i de historiske realitetene har mye å lære. Men de som kan minst og hater historie, det er politikere, som ofte har en elendig bakgrunn for å lede en nasjon. Ja klarsynte mennesker er dessverre mangelvare i slike kretser. Men det er på høy tid at de oppdager realitetene ved en farlig og ukontrollert innvandring. Denne makabre GCM-avtalen som nylig ble undertegnet, er jo fullstendig på trynet. For det er rett og slett ikke mulig at titalls millioner av afrikanere å forlate sine plikter i sine egne land, der de skal trenge seg inn på andre lands territorium i Europa. Og der de forlanger å bli underholdt, og der de skal leve på andres skattepenger og slit. Der de samtidig bringer med seg helt andre kulturer og en utilpasset ideologi, forkledd som religion, ja som ikke kan tilpasses et moderne sivilisert samfunn i Europa.

En behøver vel ikke være professor eller rakettforsker for å forstå slikt. Og det jeg heller ikke forstår, det er hvordan KrF kan kalle seg for et kristent parti? Jo, de forsøker seg på en slags "kristelighet" og som også ligger i navnet. Men i likhet med de andre politiske partiet så er de IKKE kristne verdier. Nei, de er heller sosialister eller fordekte sosialister, slik vi finner dem i samtlige partier i disse sinnssvake tider vi lever i. Og målet for dem alle er trolig et tyranni av misforstått godhet. Ja, der importen av muslimer handler om dekonstruksjon av hele samfunnet, og som skal snus på hodet. Trolig for å skaffe bråk, kaos, konflikter og motsetninger. Der en så kan bruke dette som unnskyldning for å innføre diktaturet. For hva ellers er det de ønsker å oppnå?

Amund Garfors