Svertekampanje mot Israel smøres med dine skattepenger

Olav Fykse Tveit (Foto: LWF/Maximilian Haas, flickr.com)
Fra MIFF (tipset av Kirkehøyden).

Smurt med dine skattepenger leder norsk teolog global svertekampanje mot Israel. Olav Fykse Tveit har vært generalsekretær for Kirkenes Verdensråd siden 27. august 2009.

Mandag 14. januar publiserte NGO Monitor en rapport om Kirkenes Verdensråd og deres «ledsagerprogram». Deltakerne i ledsagerprogrammet til Kirkenes Verdensråd deltar i boikottkampanjer og sammenligner Israel med apartheid Sør-Afrika og Nazi-Tyskland, dokumenterer NGO Monitor i en fersk rapport.

Norske deltakere har kommet tilbake og formidlet løgnkart om Israel og sammenlignet Israel med nazi-Tyskland i 1930-årene. I januar 2018 skrev MIFF: 

Politisk aktivisme mot verdens eneste jødiske stat er i Kirkens Nødhjelps DNA. (…)

Kirkens Nødhjelp (KN) ønsker å frata det jødiske folket suverenitet over hovedstaden Jerusalem.(«Jerusalem må sikres en internasjonal status,» skriver Kirkens Nødhjelp.)

KN vil at Norge ensidig skal anerkjenne en palestinsk stat, og dermed undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

«Samtidig må Israels borgere kunne leve i sikkerhet innenfor statens internasjonalt anerkjente grenser,» skriver Kirkens Nødhjelp. Ikke la deg lure! Kirkens Nødhjelp kjemper nemlig for en framtid der staten Israels karakter innenfor disse grensene blir grunnleggende endret, gjennom kravet om «rett til å vende tilbake» for palestinerne som flyktet i 1948 (og deres 10-15 millioner etterkommere).


Den nye NGO Monitor rapporten dokumenterer at ledsagerprogrammet har den samme anti-israelske vinklingen også globalt, fra topp til bunn.

Smurt av dine skattepenger

I 2012 utga ledsagerprogrammet et ressurshefte hvor det oppfordres til økonomisk boikott av Israel, å klage Israel inn for lokale og internasjonale domstoler og å «protestere mot apartheid og kolonisering». Den norske regjeringen sier de ikke vil støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen, men til tross for dette fortsetter ledsagerprogrammet å bli sponset med millioner av kroner. Det norske utenriksdepartementet ga over fire millioner kroner i 2017 og 2018.

 Les mer på MIFF