Fridomen som vi vant i 1945

Av Norvald Aasen. 

Kjære redaksjonen i Norge iDag.
Gjenpart til Åpne Dører, ved Askeland. 

I ein leiarartikkel i denne veka si avis les eg om den Fridomen som vi må feire. Ja, eg skulle gjerne feira den fridomen som Noreg og motstandsfolk vann for oss i 1945. Men den fridomen har vi no tapt. Dei fleste av samfunnet sine storheiter går no rundt med FN-pinsen på jakkeslaget som fortel oss om at det ikkje er nasjonen og nasjonalstaten som skal verte vår framtid, men GLOBALISMEN med all sin styggedom.

Masseinnvandringa til vårt vesle land, Noreg, har som oppgåve å skifte ut vårt gamle folkeferd. Kan sitere Thomas Hylland Eriksen som sa i eit intervju at den siste kvite flekken består i å dekonstruere majoriteten (oss) og gjere det så grundig at den (vi) aldri meir kan kallast ein majoritet. Og dette er heilt i tråd med kva som er offisiell politikk både i Noreg og i Europa elles! (Eg har intervjuet på prent)

Og leiaren for Åpne Dører, Askeland seier til avisa Norge iDag at dei skal be for muslimar under Ramadan. Då heng også mine gåver til denne organisasjonen i ein tunn tråd. Organisasjonen hadde altså fleire åpne dører enn kva eg var klår over?

Eg bed dagleg for mitt folk og mitt fedreland, Noreg, men eg bed ikke for dei som har som mål for den muslimske verda til å overta både Noreg og resten av verda.

Eg vil oppmode NiD til å kjempe for vårt Noreg og det som vi, nordmenn og samar, kjenner som vårt, dette istaden for å kjempe for dei som vil overta det som har vore vårt gjennom tusenvis av år.

Minner om filmen som Walid al Kubaisi laga og som handla om Det muslimske brorskap sine planar om å overta Europa. Sjå den og lær, både NiD og Åpne Dører!

Dokumentar: Frihet, likhet og det muslimske brorskapPakistanaren Kalid Salimi uttala til Aftenposten for nokre år sidan at "Dei nordmenn som vil kjempe for det gamle Norge skal måtte tape kampen". Dette fortel meg at vi er i ferd med å miste landet vårt og å verte ein koloni for framande makter, religionar og folkegrupper. Korleis har då fridomen frå 1945 enda? Skal vi feire det tapte?

Kvar står Norge iDag og Åpne Dører? Kva slags "fridom" er det de feirar?

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen