Svar fra Eivind Trædal MDG på min e-post om dette tema, fra 16. april 2020

Fra Jan Johansen. 

- "Hei Jan, avlysninga av toget har med den pågående korona-epidemien å gjøre, og ikke ed avkristning av Norge. Leit å høre at du er så redd for muslimer, men denne frykten vil trolig avta om du omgås dem mer. Vår tidligere ordførerkandidat og bystyrerepresentant Shoiab er for eksempel en utmerket type."

Det fremgår av min e-post at det skyldes den pågående korona-epidemien. Les om igjen! Jeg viser til viruset Islam, som har infisert oss i mange tiår, bryter ned vårt samfunn, har allerede medført at på 17. mai stenges sidegater til Karl Johan. For at ikke norske muslimer skal meie ned våre barn med store varebiler, som i Nice, Frankrike - med mange "copy cats." Ellers går det nå bare timer mellom at muslimsk pakk driver vold, raner og knivstikker oss nordmenn. Du er ikke redd for barna dine? Skolen er intet trygt sted...

Bystyrerepresentant Shoiab er en skikkelig drittsekk, som skriver til arbeidsgivere for å angi ansatte for lovlige ytringer iht paragraf 100 i grunnloven - en arbeidsgiver "outed" ham. Og dere har nok funnet hverandre, for det er også din agenda. Vi glemmer aldri din hysteriske opptreden i Dagsnytt 18. Og document, Resett, HRS, Halgrim Berg og andre modige landsmenn, som forteller "the aweful truth," skal bekjempes, demoniseres og karakterdrepes.

Venstresiden/ marxismen (MDG skuler seg bare bak miljøet) og Islam har funnet hverandre. Ytringsfriheten og trosfriheten skal oppheves for alle unntatt dem selv - despoti er resultatet. Muslimer flykter fra sine tilbakestående barbariske "shit holes,"  med egen grunnlov i kofferten, for å kile seg inn i land med lang kristen- kulturarv og grunnlov.

I USA ble det slått fast i "the first amendment" at ytrings- og trosfriheten er de mest grunnleggede av alle rettigheter for et fritt og velstående samfunn, og historien beviser det. Heri ligger Norges suksess, evangelisten Hans Nielsen Hauge var vår store nasjonsbygger. Alt satt i fare av muslimer, marxister og endog KrF, som avkristnet seg selv/ statuttene for å bli et parti for muslimer. Det var bare tre fra SP stemte mot å avkristne grunnloven, for å vike plass for voldsreligionen islam.

Kopiert fra USA i vår Grunnlov av 17. mai 1814, tros - og ytringsfriheten. Når vi feirer den må sidegater til Karl Johan stenges for at ikke norske muslimer skal begå massedrap på våre unger. Og norske partier inkl. Høyre omfavner denne voldsrelgionen, stiller med egen muslimsk ordførerkandidat. Gir muslimer/ despotiet alle rettigheter i den nye trosloven. koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them». Det er oss etniske nordmenn det. Dere forbannede quslinger og landsvikere - fra alle norske partier. Selv FRP gir muslimer alle rettigheter i trosloven.

Jan Johansen