Historieforfalskningen om den fremmede innvandringen til Norge

nrk-journalisten, Sissel Vold
Av Norvald Aasen.

Den 30. desember 2018 hadde nrk-journalisten, Sissel Vold, en reportasje fra Pakistan hvor hun besøkte et området der det kom mange pakistanere til Norge fra for ca 50 år siden. Vold forteller at pakistanerne kom til Norge for å jobbe. 

For oss som husker denne tiden så stemmer ikke hennes fremstilling helt med det vi opplevde selv. De ankom som turister, men ville ikke reise tilbake til hjemlandet. Avisene skrev om dette, som det vises til lenger nede i min artikkel. Sissel Vold kunne også spart seg kraftuttrykket at pakistanerne arbeidet "hardt".

Det var nok ikke det inntrykket mange satt igjen med av nordmenn som var ansatte på samme arbeidsplassene der mange pakistanere var å finne. 

At de kunne bygge seg store og prangene slott og bygninger i hjemlandet skyltes vel ikke alltid stor arbeidsinnsats? I VG for 3. september 1993 kan vi lese følgende: "Drapstiltalt fikk trygd i Norge. Kjøpte bygg i Pakistan". "I over ti år levde den drapstiltalte, narkodømte pakistaneren (41) på trygd i Norge. Han fikk utbetalt opptil 19000 kroner i måneden".

Kan også minne om en historie der et pakistansk ektepar dro fra Norge til Pakistan og ble der ett år. Da de kom tilbake hit hadde de et barn som de fikk barnetrygd for. Det var bare det at dette barnet eksisterte bare på papiret og ikke i virkeligheten.

Ellers så skal vi ikke så langt tilbake i tiden til det som vi husker som drosjesvindelsakene i Oslo.

Pakistanske "turister" forsøkte samme fremgangsmåte i Finnland, men der lyktes de ikke slik de gjorde i Norge. Fra Finnland ble de sendt tilbake til sitt hjemland. Finnland hadde handlekraftige politikere. I Norge satt på denne tiden Odvar Nordli som kommunalminister.

Sissel Vold sin reportasje burde så absolutt blitt gått i sømmene av det som kalles "faktisk.no". Men å feie for egen dør er vel ikke deres oppgave? 

Refererer her fra boken ”Norge for alle?” som utkom i 1995:

Det er gått mer enn 30 år siden de første pakistanere kom til Norge. Menneskets hukommelse er i enkelte tilfeller svært kort. Dermed har tiden kommet for at en del miljøer, enkeltpersoner og interesser forvrenger sannheten om fremmed- innvandringens historiske fakta, slik at den passer inn i den politiske korrekthet.

Når feilinformasjon kommer fra en offentlig instans er dette meget alvorlig.
I Norges offentlige utredning – (NOU 1995:12) ”Opplæring i et flerkulturelt Norge”, kan vi lese følgende i kapittel 1: ”På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet rekrutterte norsk industri i samarbeid med norske myndigheter arbeidskraft fra land som Pakistan, Tyrkia og Marokko, nettopp til lavtlønnsyrker som ikke krevde fagutdanning – arbeidsplasser som kvinner tidligere for en stor del hadde dekket”.

Dette ble skrevet av et utvalg nedsatt i 1994 av ”Det kgl  kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet”. Det er uvisst hva slags bakgrunnsmateriale utvalget hadde tilgang til for å kunne skrive som de gjorde.

Vi vil minne om hva som egentlig skjedde da den fremmedkulturelle innvandringen startet på 1970- tallet. 

Avisen Verdens Gang skrev den 14.juli 1970 dette: ”Det foreligger ingen analyse av behovet for fremmedarbeidere i Norge... I dag har de fleste større land i Europa skjerpet reglene for innvandring og ved Statens Utlendingskontor og arbeidskraftmyndighetene gjør det gjeldende en viss frykt for at Norge skal bli hjemsøkt av utenlandsk arbeidskraft som ingen andre vil ha og som vil føre med seg betydelige sosiale problemer… Både fra LO og arbeidskraftmyndighetene  fremheves det som naturlig at en først søker å utnytte landets egne ressurser av arbeidskraft før en går til en organisert import…” 

Dagbladet 8. juni 1971: Ingen kan hjelpe pakistanerne i Oslo. ”Ikke et eneste menneske – ikke en eneste organisasjon, absolutt ingen ! – kan hjelpe de stakkars pakistanske ”turister” i Oslo”. Sosialrådmann i Oslo, Hans Cappelen sier til avisen: ”Problemet er jo nettopp dette at de pakistanske mennene som daglig vandrer rundt i Oslos gater befinner seg her som ”turister”.  

Vi minner også om at i 1975  vedtok Stortinget innvandringsstoppen. Og hvorfor ble det gjort hvis det var slik at Norge hadde stort behov for fremmed arbeidskraft?

I en publikasjon fra Statistisk sentralbyrå ”Innvandring og Innvandrere 2002” er den totale befolkning i Norge pr. 1/1 2002 oppgitt til 4 503 436, hvorav personer med utenlandsk bakgrunn utgjør 505 868, altså ca 11%. Fra 1977  til 2002 har det blitt innvilget 147 357 statsborgerskap. Av disse er 123 348 til personer fra ikke vestlige land og 22 395 til personer fra vestlige land.

Boken, "Norge for alle?" av cand. philol. Magnhild Ullsvik Hansteen kan fortsatt skaffes. 

Kilder: Boken ”Norge for alle?”.
NOU 1995:12. Bladet Nytt og kommentarer.
Statistikker fra Statistisk sentralbyrå.
FMI- mai 2003.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen